Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka

Baseny
Hale
Tor Kalbar
Lodowisko Helena
Boiska piłkarskie
Przystanie
Strefy Skate