Zajęcia

Baseny
Hale
Lodowisko Helena
Tor Kalbar
Boiska piłkarskie
Przystanie
Skate park

Aqua Fitness w CRW Dolinka

PORANKI Z AQUA FITNESS (Izabela Szramke): Poniedziałek i Środa godz. 9:30

AQUA TURBO (Agnieszka Branecka): Wtorek godz. 20:00

AQUA LONG (Agnieszka Sar): Czwartek godz. 20:00

Są to zajęcia skierowane do wszystkich miłośników aktywności fizycznej. Jest to forma treningu, który zmierza do osiągnięcia maksymalnej sprawności fizycznej, przy wykorzystaniu różnorodnych form ruchowych w wodzie. Ćwiczenia dostosowane są do możliwości, gustu i oczekiwań uczestników. Pojedyncze wejście to koszt 28 zł, natomiast karnety można kupić w cenie 95 zł za 4 wejścia w ciągu miesiąca lub 160 zł za 8 wejść w ciągu miesiąca.

Wykupiony karnet obowiązuje również w Krytej Pływalni.

NOWOŚĆ – możliwość korzystania z kart Multisport