Zarządzenie nr 316/2022 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/najmu.