Zajęcia w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68 odbywają się we środy i piątki o godz. 20.00. Pojedyncze wejście to koszt 20 zł, natomiast karnety można kupić w cenie 75 zł za 4 wejścia w ciągu miesiąca lub 120 zł za 8 wejść w ciągu miesiąca.