Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza wszystkie osoby bezrobotne i zarejestrowane  w Powiatowym Urzędzie Pracy na kurs ratownika wodnego. Każdy uczestnik, po zdaniu egzaminu i zdobyciu uprawnień, będzie mógł rozpocząć pracę w elbląskich pływalniach MOSiR. Zgłoszenia można składać do piątku, 16 września.

Umiejętność pływania i dobry stan zdrowia, to wymagania kwalifikacyjne kandydata na ratownika wodnego. Jeśli spełniasz powyższe warunki, chcesz pracować jako ratownik wodny i nieść pomoc potrzebującym, to zgłoś się na kurs ratownika wodnego, organizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu.  

Uczestnikami szkolenia mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Dodatkowo, od kandydatów wymagany jest dobry stan zdrowia oraz umiejętność dobrego pływania. Po zakończeniu szkolenia, każdy z uczestników, który pozytywnie zda egzaminy, uzyska uprawnienia ratownika wodnego, kurs KPP (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy) oraz uprawnienia motorowodne. Dodatkowo po zdobyciu uprawnień gwarantujemy pracę w elbląskich pływalniach MOSiR.

Kurs sfinansowany będzie ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu.

Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2022 r., do godz. 13:00, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, przy ul. Karowej 1 (sekretariat pok. nr 9), pod numerem  telefonu: 55 625 60 56 lub 55 625 63 00 lub przez email: mosir@mosir.elblag.eu.

Tekst i fot. MOSiR