Jachtklub Elbląg we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz Sportową
Szkołą Podstawową im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu, pod patronatem Prezydenta Miasta Elbląg
– Pana Witolda Wróblewskiego, już od września 2022 roku rozpoczyna całoroczne szkolenie żeglarskie skierowane do dzieci w wieku od 7 lat.

Kierujemy to szkolenie do grupy najmłodszych, by przez zabawę, zaangażowanie w życie klubowe, promować oraz kształtować charaktery naszych dzieciaków. Zajęcia będą odbywały się cały rok, razy w tygodniu (w soboty), na terenie mariny Jachtklubu Elbląg lub w Marinie Suchacz (w zależności od programu danego tygodnia). W okresie zimowym będziemy korzystali z pływalni oraz sali sportowej. W pierwszym etapie będą przeprowadzane w formie zabawy, a ich głównym celem będzie przygotowanie dzieci do przygody z żeglarstwem.

W ramach zajęć uczestnicy dowiedzą się:
– po czym poznać, skąd wieje wiatr;
– jak przygotować siebie oraz swój sprzęt do żeglugi;
– jak złapać wiatr w żagle i wyprzedzić swoich kolegów;
– jak przewrócić łódkę i jak łatwo ją postawić.

W kolejnych etapach zajęć dzieci będą podnosić swoje umiejętności żeglarskie, przygotują się do
zdobycia stopnia żeglarza jachtowego oraz rozpoczną rywalizację w regatach sportowych.
W ciągu całego roku, oprócz treningów organizujemy także pikniki żeglarskie dla całych rodzin, dzień żeglowania dla rodziców oraz zabieramy dzieciaki na żeglowanie naszymi “dużymi” jachtami.
Zajęcia na łodziach typu Optymist i Laser Pico poprowadzi dwóch wykwalifikowanych trenerów żeglowania. Optymist to bezpieczna, najpopularniejsza na świecie łódź żaglowa dla dzieci.

Koszt uczestnictwa w zajęciach to 150 zł miesięcznie. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z
koordynatorem Elbląskiej Szkółki Żeglarskiej pod numerem telefonu:607 571 781 – Grzegorz Polak.

Jachtklub Elbląg istnieje już od 60 lat, a jego głównym celem jest upowszechnianie uprawiania
żeglarstwa w Elblągu, m. in. poprzez wychowanie młodego pokolenia żeglarzy. Realizując swoje cele
statutowe Jachtklub Elbląg otwiera nabór do Elbląskiej Szkółki Żeglarskiej – Jachtklub Elbląg.

Koniecznie obejrzyjcie film z naszych zajęć – https://youtu.be/33kCvG_wOyM

Zapraszam do kontaktu ! ! ! – 607 571 781

Grzegorz Polak
Zarząd Jachtklubu Elbląg