Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza wszystkie osoby bezrobotne i zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu na kurs pn. ”Ratownik Wodny, Kwalifikowana Pierwsza Pomoc, Sternik Motorowodny”. Każdy uczestnik, po zdaniu egzaminu i zdobyciu uprawnień, będzie mógł rozpocząć pracę w elbląskich pływalniach MOSiR.

Umiejętność dobrego pływania i dobry stan zdrowia to wymagania kwalifikacyjne kandydata na ratownika wodnego. Jeśli spełniasz powyższe warunki, chcesz pracować jako ratownik na basenie i nieść pomoc potrzebującym, to oferta dla Ciebie.

Uczestnikami szkolenia mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, bezrobotne i zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Po zakończeniu szkolenia, każdy z uczestników, który pozytywnie zda egzaminy, uzyska uprawnienia ratownika wodnego, kurs KPP (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy) oraz uprawnienia motorowodne. Ponadto po zdobyciu uprawnień gwarantujemy pracę w elbląskich pływalniach MOSiR.

Kurs sfinansowany będzie ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu.

Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2023 r. (piątek)  do godz. 12:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu przy ul. Karowej 1, (sekretariat pok. nr 9) lub telefonicznie pod numerem: 55 625 60 56 oraz pod adresem e-mail: mosir@mosir.elblag.eu.

Tekst i fot. MOSiR