Cennik

Baseny
Hale
Lodowisko Helena
Tor Kalbar
Boiska piłkarskie
Przystanie
Strefy Skate

CENNIK DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH – TOR KALBAR

Cena brutto

Kwota doładowania

Bonus

Okres ważności

50,00 zł

55,00 zł

10%

1 miesiąc

100,00 zł

120,00 zł

20%

3 miesiące

200,00 zł

250,00 zł

25%

3 miesiące

300,00 zł

390,00 zł

30%

6 miesięcy

500,00 zł

700,00 zł

40%

1 rok

1000,00 zł

1500,00 zł

50%

1 rok

Jednorazowa opłata za kartę - 15,00 zł

*Elbląska Karta Dużej Rodziny


UWAGI:
Do korzystania z biletów ulgowych uprawnieni są:

1) Dzieci i młodzież ucząca się do 25 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej;

2) Emeryci i renciści powyżej 60 roku życia, po okazaniu legitymacji emeryta lub rencisty;

3) Kombatanci i weterani wojenni po okazaniu dokumentów uprawniających;

4) Osoby powyżej 70 roku życia po okazaniu dowodu tożsamości;

5) Osoby niepełnosprawne po okazaniu orzeczenie o niepełnosprawności wraz z dokumentem tożsamości;

6) Opiekunowie osób niepełnosprawnych wymagających opieki (jeden opiekun na jedną osobę niepełnosprawną);

7) Zasłużony honorowy dawca krwi i dawca szpiku kostnego po okazaniu legitymacji wraz z dowodem tożsamości.

Bilet grupowy – Koszt wejścia każdej osoby w grupie powyżej 15 osób wynosi 5 zł na tor łyżwiarski. Opiekun gratis.

Na torze łyżwiarskim Kalbar funkcjonuje wypożyczalnia łyżew. Cena za wypożyczenie jednej pary łyżew to: 8 zł.

KARNETY

Cena brutto

Kwota doładowania

Bonus

Okres ważności

50,00 zł

55,00 zł

10%

1 miesiąc

100,00 zł

120,00 zł

20%

3 miesiące

200,00 zł

250,00 zł

25%

3 miesiące

300,00 zł

390,00 zł

30%

6 miesięcy

500,00 zł

700,00 zł

40%

1 rok

1000,00 zł

1500,00 zł

50%

1 rok

Jednorazowa opłata za kartę - 15,00 zł

Karnet może zostać zrealizowany w CRW „DOLINKA”, w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68, w obiekcie Krytego Lodowiska „HELENA” oraz na Torze Wrotkarsko-Łyżwiarskim „KALBAR”.

KORTY TENISOWE WEWNĄTRZ TORU WROTKARSKO – ŁYŻWIARSKIEGO

Lp.

Rodzaj usługi

Jednostka miary

Cena brutto

Cena brutto – EKDR*

KORTY TENISOWE

1

Korzystanie w dni powszednie
8.00 – 15.00 – wrzesień – czerwiec
9.00 – 16.00 – lipiec – sierpień


15.00 – 21.00 – wrzesień – czerwiec

16.00 – 21.00 – lipiec – sierpień


60 min.
90 min.
120 min.


60 min.
90 min.
120 min.

10,00 zł
15,00 zł
20,00 zł


20,00 zł
30,00 zł
40,00 zł

7,00 zł
11,00 zł
14,00 zł


14,00 zł
21,00 zł
28,00 zł

2

Korzystanie w soboty, niedziele i święta:
8.00 – 10.00 – wrzesień – czerwiec
9.00 – 11.00 – lipiec – sierpień


10.00 – 21.00– wrzesień – czerwiec
11.00 – 21.00 – lipiec – sierpień

60 min.
90 min.
120 min.


60 min.
90 min.
120 min.

12,00 zł
18,00 zł
24,00 zł


20,00 zł
30,00 zł
40,00 zł

8,00 zł
13,00 zł
17,00 zł


14,00 zł
21,00 zł
28,00 zł

3

Korzystanie z oświetleniem (każdy dzień tygodnia, w zależności od pory roku)

60 min.
90 min.
120 min.

30,00 zł
45,00 zł
60,00 zł

21,00 zł
32,00 zł
42,00 zł

*Elbląska Karta Dużej Rodziny