Cennik

Baseny
Przed nami rowerowy weekend
Hale
Tor Kalbar
Lodowisko Helena
Boiska piłkarskie
Przystanie
Strefy Skate
Za zgodą Prezydenta Miasta Elbląg, nie pobiera się opłat za korzystanie z toru wrotkarskiego i boisk wielofunkcyjnych.
Korzystanie z kortów tenisowych odpłatne jest według cennika.


BOISKA WIELOFUNKCYJNE, KORTY TENISOWE WEWNĄTRZ TORU WROTKARSKO – ŁYŻWIARSKIEGO

Lp.

Rodzaj usługi

Jednostka miary

Cena brutto

Cena brutto – EKDR*

KORTY TENISOWE

1

Korzystanie w dni powszednie
8.00 – 15.00 – wrzesień – czerwiec
9.00 – 16.00 – lipiec – sierpień15.00 – 20.00 – wrzesień – czerwiec

16.00 – 21.00 – lipiec – sierpień

60 min.
90 min.
120 min.


60 min.
90 min.
120 min.

11,00 zł
16,50 zł
22,00 zł


21,00 zł
31,50 zł
42,00 zł

8,00 zł
12,50 zł
16,00 zł


15,00 zł
22,50 zł
30,00 zł

2

Korzystanie w soboty, niedziele i święta:
8.00 – 10.00 – wrzesień – czerwiec
9.00 – 11.00 – lipiec – sierpień10.00 – 20.00– wrzesień – czerwiec
11.00 – 21.00 – lipiec – sierpień

60 min.
90 min.
120 min.


60 min.
90 min.
120 min.


13,00 zł
19,50 zł
26,00 zł


21,00 zł
31,50 zł
42,00 zł

9,00 zł
14,00 zł
18,50 zł


15,00 zł
22,50 zł
30,00 zł

3

Korzystanie z oświetleniem (każdy dzień tygodnia, w zależności od pory roku)

60 min.
90 min.
120 min.

35,00 zł
54,50 zł
70,00 zł

25,50 zł
38,50 zł
51,00 zł

BOISKA WIELOFUNKCYJNE

1.

Grupy zorganizowane - korzystanie z oświetleniem

60 min.

40,00 zł

-

2.

Grupy zorganizowane - korzystanie bez oświetlenia

60 min.

30,00 zł

-

*Elbląska Karta Dużej Rodziny

Klienci korzystający z kortów tenisowych mogą zapłacić za wejście na kort tenisowy karnetem MOSiR-u.


TOR WROTKARSKO-ŁYŻWIARSKI

Lp.

Rodzaj usługi

Jednostka miary

Cena brutto

TOR ŁYŻWIARSKI

1.

Elbląskie kluby sportowe i stowarzyszenia działające na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dofinansowane z UM Elbląg na podstawie dotacji celowych

90 min.

350,00 zł

2.

Szkoły i placówki oświatowe

45 min.

250,00 zł

3.

Inne podmioty

90 min.

800,00 zł

4.

Wynajem obiektu na imprezy sportowe i rekreacyjne

1 dzień

każdy następny dzień

5 500,00 zł

3 300,00 zł

TOR WROTKARSKI

1.

Elbląskie kluby sportowe i stowarzyszenia działające na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dofinansowane z UM Elbląg na podstawie dotacji celowych

90 min.

120,00 zł

2.

Szkoły i placówki oświatowe

45 min.

90,00 zł

3.

Inne podmioty

90 min.

350,00 zł

4.

Wynajem obiektu na imprezy sportowe i rekreacyjne

1 dzień

każdy następny dzień

3 300,00 zł

1 700,00 zł


CENNIK DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Lp.

Rodzaj usługi

Jednostka
miary

Cena
brutto

Cena brutto
– EKDR*

TOR ŁYŻWIARSKI

1.

Bilet normalny 

90 min.

11,00 zł

8,50 zł

2.

Bilet ulgowy

90 min.

7,50 zł

5,50 zł

3.

Bilet grupowy (od osoby, min. 15 osób)

90 min.

6,50 zł

-

4.

Pingwinek do nauki jazdy

90 min.

6,00 zł

-

TOR WROTKARSKI

1.

Korzystanie z toru wrotkarskiego

Za zgodą Prezydenta Miasta Elbląg nie pobiera się opłat za korzystanie z toru wrotkarskiego

*Elbląska Karta Dużej Rodziny

UWAGI:

Do korzystania z biletów ulgowych uprawnieni są:

1) Dzieci i młodzież ucząca się do 25 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej;

2) Emeryci i renciści powyżej 60 roku życia, po okazaniu legitymacji emeryta lub rencisty;

3) Kombatanci i weterani wojenni po okazaniu dokumentów uprawniających;

4) Osoby powyżej 70 roku życia po okazaniu dowodu tożsamości;

5) Osoby niepełnosprawne po okazaniu orzeczenie o niepełnosprawności wraz z dokumentem tożsamości;

6) Opiekunowie osób niepełnosprawnych wymagających opieki (jeden opiekun na jedną osobę niepełnosprawną);

7) Zasłużony honorowy dawca krwi i dawca szpiku kostnego po okazaniu legitymacji wraz z dowodem tożsamości.

Bilet grupowy – Koszt wejścia każdej osoby w grupie powyżej 15 osób wynosi 7 zł na tor łyżwiarski. Opiekun gratis.


KARNETY

Cena brutto

Kwota doładowania

Bonus

Okres ważności

50,00 zł

55,00 zł

10%

1 miesiąc

100,00 zł

120,00 zł

20%

3 miesiące

200,00 zł

250,00 zł

25%

3 miesiące

300,00 zł

390,00 zł

30%

6 miesięcy

500,00 zł

700,00 zł

40%

1 rok

1000,00 zł

1500,00 zł

50%

1 rok

Jednorazowa opłata za kartę - 15,00 zł

Karnet może zostać zrealizowany w CRW „DOLINKA”, w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68, w obiekcie Krytego Lodowiska „HELENA” oraz na Torze Wrotkarsko-Łyżwiarskim „KALBAR”. Więcej informacji o karnetach znajdziesz tutaj.