Cennik

Baseny
Hale
Lodowisko Helena
Tor Kalbar
Boiska piłkarskie
Przystanie
Strefy Skate

Na terenie Lodowiska Helena funkcjonuje wypożyczalnia łyżew prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł.
Cena za parę łyżew to 10 zł płatne w wypożyczalni.


CENNIK DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH – ŚLIZGAWKI

Lp.

Rodzaj usługi

Jednostka
miary

Cena
brutto

Cena brutto
– EKDR*

1.


Bilet normalny 

50 min.

12,00 zł

9,50 zł

2.

Bilet ulgowy

50 min.

8,00 zł

6,00 zł

3.

Bilet grupowy (od osoby, min. 15 osób)

50 min.

7,00 zł

-

4.

Pingwinek do nauki jazdy

50 min.

7,00 zł

-

*Elbląska Karta Dużej Rodziny

UWAGI:
Do korzystania z biletów ulgowych uprawnieni są:
1) Dzieci i młodzież ucząca się do 25 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub
studenckiej;
2) Emeryci i renciści powyżej 60 roku życia, po okazaniu legitymacji emeryta lub rencisty;
3) Kombatanci;
4) Osoby powyżej 70 roku życia po okazaniu dowodu tożsamości;
5) Osoby niepełnosprawne po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności wraz z dokumentem
tożsamości;
6) Opiekunowie osób niepełnosprawnych wymagających opieki (jeden opiekun na jedną osobę
niepełnosprawną);
7) Zasłużony honorowy dawca krwi i dawca szpiku kostnego po okazaniu legitymacji wraz
z dowodem tożsamości.
Do bezpłatnego korzystania z siłowni uprawnieni są weterani i weterani poszkodowani, po
okazaniu legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.
Bilet grupowy – Koszt wejścia każdej osoby w grupie powyżej 15 osób wynosi 7 zł. Opiekun gratis.


KARNETY

Cena brutto

Kwota doładowania

Bonus

Okres ważności

50,00 zł

55,00 zł

10%

1 miesiąc

100,00 zł

120,00 zł

20%

3 miesiące

200,00 zł

250,00 zł

25%

3 miesiące

300,00 zł

390,00 zł

30%

6 miesięcy

500,00 zł

700,00 zł

40%

1 rok

1000,00 zł

1500,00 zł

50%

1 rok

Jednorazowa opłata za kartę - 15,00 zł

Karnet może zostać zrealizowany w CRW „DOLINKA”, w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68, w obiekcie Krytego Lodowiska „HELENA” oraz na Torze Wrotkarsko-Łyżwiarskim „KALBAR”. Więcej informacji o karnetach znajdziesz tutaj.


TAFLA LODOWISKA

Lp.

Rodzaj usługi

Jednostka miary

Cena
brutto

1.

Szkoły i placówki oświatowe

45 min. – cała tafla
45 min. – ½ tafli

460,00 zł
230,00 zł

2.

Elbląskie kluby sportowe i stowarzyszenia działające na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dofinansowane z UM Elbląg na podstawie dotacji celowych

60 min. – cała tafla
60 min. – ½ tafli

640,00 zł
320,00 zł

3.

Inne podmioty

60 min. – cała tafla
60 min. – ½ tafli

800,00 zł
400,00 zł

PŁYTA LODOWISKA

Lp.

Rodzaj usługi

Jednostka miary

Cena
brutto

1.

Wynajem płyty lodowiska w okresie kwiecień-wrzesień, bez korzystania ze sprzętu

60 min.

300,00 zł

SALA FITNESS

Lp.

Rodzaj usługi

Jednostka miary

Cena
brutto

1. 

Cała sala – bez korzystania ze sprzętu

60 min

80,00 zł

2.

Cała sala – z wyposażeniem

60 min

110,00 zł

SALA SIŁOWNI

Lp.

Rodzaj usługi

Jednostka miary

Cena
brutto

1.

Bilet jednorazowy

trening

6,00 zł

2.

Karnet OPEN – 1 miesiąc

1 miesiąc

60,00 zł

3.

Karnet OPEN – 3 miesiące

3 miesiące

130,00 zł

SALA KONFERENCYJNA

Lp.

Rodzaj usługi

Jednostka miary

Cena
brutto

1.

Wynajem sali konferencyjnej

60 min.
1 dzień

70,00 zł
300,00 zł

CAŁY OBIEKT

Lp.

Rodzaj usługi

Jednostka miary

Cena
brutto

1.

Wynajem obiektu na imprezy sportowe i rekreacyjne

1 dzień
każdy następny dzień

4 000,00 zł
2 600,00 zł

2.

Wynajem obiektu na cele komercyjne

1 dzień
każdy następny dzień

6 500,00 zł
4 000,00 zł