Boisko przy ul. Mazurskiej

Baseny
Przed nami rowerowy weekend
Hale
Tor Kalbar
Lodowisko Helena
Boiska piłkarskie
Przystanie
Strefy Skate

Boisko przy ul. Mazurskiej
ul. Mazurska (Park Modrzewie)
82-300 Elbląg

CENNIK

Lp.

Rodzaj usługi

Jednostka miary

Cena brutto

1.

Elbląskie kluby sportowe i stowarzyszenia działające na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dofinansowane z UM Elbląg na podstawie dotacji celowych

- całe boisko główne

- połowa boiska głównego
60 min

60 min
100,00 zł

60,00 zł

2.

Inne podmioty

- całe boisko główne

- połowa boiska głównego


60 min.

60 min


150,00 zł

80,00 zł

3.

Wynajem obiektu na imprezy sportowe i rekreacyjne

1 dzień

każdy następny dzień

1 000,00 zł

500,00 zł