Jakość wody Kryta Pływalnia

Baseny
Hale
Lodowisko Helena
Tor Kalbar
Boiska piłkarskie
Przystanie
Skate park

Komunikat o aktualnym stanie jakości wody na pływalni
na podstawie ostatnich wyników badań

ObiegBasen sportowyBasen do nauki pływania
Ocena parametrów mikrobiologicznych:):)
Ocena parametrów fizykochemicznych:):)
Parametry odbiegające od wymagań
Podejmowane działania

LEGENDA

:) - Woda spełnia wszystkie normy.

!     - Woda nie spełnia wszystkich norm, ale warunkowo jest dopuszczona do kąpieli.

:( - Woda nie spełnia norm, basen jest zamknięty.

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

Pobierz