Jakość wody Kryta Pływalnia

Baseny
Przed nami rowerowy weekend
Hale
Lodowisko Helena
Tor Kalbar
Boiska piłkarskie
Przystanie
Strefy Skate

Komunikat o aktualnym stanie jakości wody na pływalni
na podstawie ostatnich wyników badań

ObiegBasen sportowyBasen do nauki pływania
Ocena parametrów mikrobiologicznych🙂🙂
Ocena parametrów fizykochemicznych🙂🙂
Parametry odbiegające od wymagań
Podejmowane działania

LEGENDA

🙂 – Woda spełnia wszystkie normy.

!     – Woda nie spełnia wszystkich norm, ale warunkowo jest dopuszczona do kąpieli.

🙁 – Woda nie spełnia norm, basen jest zamknięty.

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

Pobierz