Cennik

Baseny
Przed nami rowerowy weekend
Hale
Lodowisko Helena
Tor Kalbar
Boiska piłkarskie
Przystanie
Strefy Skate


CENNIK DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
w Krytej Pływalni

DNI ROBOCZE


BILET

6:00 – 8:00

8:00 – 15:00

15:00 – 22:00

EKDR**

1h

dopł.
1 min.

1h

2h

3h

dopł.
1 min.

1h

2h

3h

dopł.
1 min.

normalny

10,00

0,20

13,00

19,50

26,00

0,25

14,00

21,00

28,00

0,25

50% rabatu

ulgowy

6,50

0,15

6,50

9,80

13,00

0,15

7,50

11,50

15,00

0,15

50% rabatu

rodzinny – 1+2*

zgodnie z obowiązującym cennikiem

22,00

33,00

44,00

0,35

25,00

37,50

50,00

0,40

-

rodzinny – 2+1*

27,50

41,50

55,00

0,45

30,50

46,00

6100

0,50

-

rodz. – kolejne dziecko

6,50

10,00

13,00

0,15

7,50

11,50

15,00

0,15

-

SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA

BILET

6:00 – 8:00

8:00 – 11:00

11:00 – 22:00

EKDR**

1h

dopł.
1 min.

1h

2h

3h

dopł.
1 min.

1h

2h

3h

dopł.
1 min.

normalny

10,00

0,20

13,00

19,50

26,00

0,25

14,00

21,00

28,00

0,25

50% rabatu

ulgowy

6,50

0,15

6,50

9,80

13,00

0,15

7,50

11,50

15,00

0,15

50% rabatu

rodzinny – 1+2*

zgodnie z obowiązującym cennikiem

22,00

33,00

44,00

0,35

25,00

37,50

50,00

0,40

-

rodzinny – 2+1*

27,50

41,50

55,00

0,45

30,50

46,00

61,00

0,50

-

rodz. – kolejne dziecko

6,50

10,00

13,00

0,15

7,50

11,50

15,00

0,15

-

*  pierwsza liczba w tabeli oznacza liczbę osób dorosłych

** Elbląska Karta Dużej Rodziny

Do każdego wejścia dodawane jest 10 minut gratis – czas na przebranie.

UWAGI:

Do korzystania z biletów ulgowych uprawnieni są:

1) dzieci i młodzież ucząca się do 25 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej;

2) emeryci i renciści powyżej 60 roku życia, po okazaniu legitymacji emeryta lub rencisty;

3) kombatanci;

4) osoby powyżej 70 roku życia po okazaniu dowodu tożsamości;

5) osoby niepełnosprawne po okazaniu orzeczenie o niepełnosprawności wraz z dokumentem tożsamości;

6) opiekunowie osób niepełnosprawnych wymagających opieki (jeden opiekun na jedną osobę niepełnosprawną);

7) zasłużony honorowy dawca krwi i dawca szpiku kostnego po okazaniu legitymacji wraz z dowodem tożsamości;

8) czynni ratownicy WOPR po okazaniu aktualnych uprawnień.

Z biletów rodzinnych mogą korzystać opiekunowie wraz z dziećmi do lat 14.

Do bezpłatnego korzystania z basenu uprawnieni są:

1) dzieci do lat 3;

2) weterani i weterani poszkodowani, po okazaniu legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.

Promocje nie łączą się.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia paska elektronicznego klient ponosi koszt w wysokości 50,00 zł.

BILETY GRUPOWE

Powyżej 15 osób – każda osoba bilet ulgowy

1 opiekun na 15 osób – gratis

INDYWIDUALNA NAUKA PŁYWANIA

Indywidualna nauka pływania możliwa w dniach i godzinach uzgodnionych z kierownictwem obiektu.

Opłaty: bilet instruktorski – 18,00 zł/h brutto plus wejście kursanta zgodnie z obowiązującym cennikiem.


KARNETY

Cena brutto

Kwota doładowania

Bonus

Okres ważności

50,00 zł

55,00 zł

10%

1 miesiąc

100,00 zł

120,00 zł

20%

3 miesiące

200,00 zł

250,00 zł

25%

3 miesiące

300,00 zł

390,00 zł

30%

6 miesięcy

500,00 zł

700,00 zł

40%

1 rok

1000,00 zł

1500,00 zł

50%

1 rok

Jednorazowa opłata za kartę - 15,00 zł

Karnet może zostać zrealizowany w CRW „DOLINKA”,  w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68, w obiekcie Krytego Lodowiska „HELENA” oraz na Torze Wrotkarsko-Łyżwiarskim „KALBAR”. Więcej informacji o karnetach znajdziesz tutaj.


CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE z Krytej Pływalni

Lp.

Rodzaj usługi

Jednostka
miary

Cena brutto

BASEN SPORTOWY (do 8 osób na torze)

1.

Wynajem torów dla elbląskich klubów pływackich na szkolenie dzieci i młodzieży

60 min.


90 min

15,00 zł


20,00 zł

2.

Wynajem torów na cele sportowe i edukacyjne - dotyczy klubów sportowych realizujących szkolenie dzieci i młodzieży skierowane na osiągnięcie wyniku sportowego w takich dziedzinach jak np. pływanie, trójbój, triathlon, pięciobój oraz placówek oświatowych nie podlegających UM Elbląg


60 min.


90 min.


45,00 zł


75,00 zł

3.

Wynajem torów na szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego

60 min.

45,00 zł

4.

Wynajem torów na cele sportowo – rekreacyjne

- dotyczy klubów sportowych wykorzystujących tor na zajęcia w zakresie uzupełnienia szkolenia oraz stowarzyszeń nie prowadzących zajęć komercyjnych.

a) dorośli


b) dzieci
60 min.


60 min.
88,00 zł


50,00 zł

5.

Wynajem torów na cele rekreacyjne i komercyjne:

a) dorośli:

PON.-PT.

6:00 – 8:00 

             


                

8:00 – 15:00   

                         

15:00 – 22:0060 min.


każda kolejna osoba


60 min.


każda kolejna osoba


60 min.


każda kolejna osoba


86,50 zł


10,81 zł117,00 zł


14,63 zł123,00 zł


15,38 zł

SOB.-NIEDZ.
6:00 – 8:00     

        


                  

8:00 – 11:00 
                           

11:00 – 22:00   

60 min.


każda kolejna osoba


60 min.


każda kolejna osoba


60 min.


każda kolejna osoba
86,50 zł


10,81 zł117,00 zł


14,63 zł123,00 zł


15,38 zł

b) dzieci:

PON.-PT.

6:00 – 8:00

       


                       

8:00 – 15:00 
                           

15:00 – 22:00 


60 min.


każda kolejna osoba


60 min.


każda kolejna osoba


60 min.


każda kolejna osoba

61,50 zł


7,69 zł61,50 zł


7,69 zł68,00 zł


8,50 zł

SOB.-NIEDZ.  

6:00 – 8:00

                 


              

8:00 – 11:00 
                           

11:00 – 22:00  

60 min.


każda kolejna osoba


60 min.


każda kolejna osoba


60 min.


każda kolejna osoba
61,50 zł


7,69 zł61,50 zł


7,69 zł68,00 zł


8,50 zł

Dotyczy zakładów pracy i innych podmiotów. Cele komercyjne - dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz stowarzyszeń i klubów sportowych prowadzących odpłatne zajęcia w zakresie nauki i doskonalenia pływania, fitness itp. (działalność komercyjna może być prowadzona jedynie po podpisaniu umowy).

6.

Wynajem całego basenu sportowego

60 min.

1 dzień

650,00 zł

7 150,00 zł

BASEN DO NAUKI PŁYWANIA (do 10 osób)

1.

Wynajem basenu na cele edukacyjne (placówki oświatowe nie podlegające UM Elbląg)       

60 min

52,00 zł

2.

Wynajem basenu na cele rekreacyjne i komercyjne (inne podmioty):

PON.-PT.           
6:00 – 8:00                              

8:00 – 15:00                            

15:00 – 22:00 


60 min.

każda kolejna osoba

60 min.

każda kolejna osoba


60 min.

każda kolejna osoba

74,00 zł


7,40 zł74,00 zł


7,40 zł80,00 zł


8,00 zł

SOB.-NIEDZ.           
6:00 – 8:00                              


8:00 – 11:00                            


11:00 – 22:00 
60 min.


każda kolejna osoba


60 min.


każda kolejna osoba


60 min.


każda kolejna osoba74,00 zł


7,40 zł74,00 zł


7,40 zł80,00 zł


8,00 zł

STRZELNICA

1.

Elbląskie kluby sportowe i stowarzyszenia działające na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dofinansowane z UM Elbląg na podstawie dotacji celowych

60 min.

35,00 zł

2.

Inne podmioty

60 min.

50,00 zł

SALA FITNESS

1.

Wynajem całej sali

60 min.

50,00 zł

CAŁY OBIEKT

1.

Wynajem całego obiektu

60 min


1 dzień

1 600,00 zł


19 000,00 zł