Cennik CRW Dolinka

Baseny
Przed nami rowerowy weekend
Hale
Lodowisko Helena
Tor Kalbar
Boiska piłkarskie
Przystanie
Strefy Skate

CENNIK DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Centrum Rekreacji Wodnej „DOLINKA”


DNI ROBOCZE


BILET

6:00 – 8:00


8:00 – 15:00


15:00 – 22:00

całodz.

1h

dopł.
1 min.

1h

2h

3h

dopł.
1 min.

1h

2h

3h

dopł.
1 min.

normalny

12,00

0,20

16,00

24,00

32,00

0,25

18,00

27,00

36,00

0,30

54,00

ulgowy

7,50

0,15

8,50

13,00

17,00

0,15

10,50

16,00

21,00

0,20

31,50

rodzinny – 1+2*

zgodnie z obowiązującym cennikiem

31,00

46,50

62,00

0,50

36,00

54,00

72,00

0,60

108,00

rodzinny – 2+1*

37,50

56,50

75,00

0,60

42,50

64,00

85,00

0,70

127,50

rodzinny – kolejne dziecko

7,50

11,50

15,00

0,15

8,50

13,00

17,00

0,15

25,50

strefa saun**

0,30/1 min

0,35/1 min

0,35/1 min

-

SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA

BILET

6:00 – 8:00

8:00 – 11:00

11:00 – 22:00

całodz.

1h

dopł.
1 min.

1h

2h

3h

dopł.
1 min.

1h

2h

3h

dopł.
1 min.

normalny

12,00

0,20

16,00

24,00

32,00

0,25

20,00

30,00

40,00

  0,35

60,00

ulgowy

7,50

0,15

8,50

13,00

17,00

0,15

11,50

17,50

23,00

0,20

34,50

rodzinny – 1+2*

zgodnie z obowiązującym cennikiem

31,00

46,50

62,00

0,50

39,00

58,50

78,00

0,65

117,00

rodzinny – 2+1*

37,50

56,50

75,00

0,60

47,50

71,50

95,00

0,75

142,50

rodzinny – kolejne dziecko

7,50

11,50

15,00

0,15

9,50

14,50

19,00

0,20

28,50

strefa saun**

0,30/1 min

0,35/1 min

0,40/1 min

-

* – pierwsza liczba w tabeli oznacza liczbę osób dorosłych

** – wejście do strefy saun wstrzymuje czas pobytu w strefie basenowej

UWAGI:

1. Do każdego wejścia dodawane jest 10 minut gratis – czas na przebranie.

2. Do korzystania z biletów ulgowych uprawnieni są:

· dzieci i młodzież ucząca się do 25 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej

· emeryci i renciści powyżej 60 roku życia, po okazaniu legitymacji emeryta lub rencisty

· kombatanci

· osoby powyżej 70 roku życia po okazaniu dowodu tożsamości

· osoby niepełnosprawne po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności wraz z dokumentem tożsamości

· opiekunowie osób niepełnosprawnych wymagających opieki (jeden opiekun na jedną osobę niepełnosprawną)

· zasłużony honorowy dawca krwi i dawca szpiku kostnego po okazaniu legitymacji wraz z dowodem tożsamości

· czynni ratownicy WOPR po okazaniu aktualnych uprawnień

3. Z biletów rodzinnych mogą korzystać opiekunowie wraz z dziećmi do lat 14.

4. Do bezpłatnego korzystania z obiektu (z wyłączeniem strefy saun) uprawnieni są:

 · dzieci do lat 3

· weterani i weterani poszkodowani, po okazaniu legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.

5. W przypadku zgubienia lub zniszczenia paska elektronicznego klient ponosi koszt w wysokości 50zł.

6. Promocje nie łączą się.

7. Elbląska Karta Dużej Rodziny – 50% rabatu od cen biletów normalnych i ulgowych.

BILETY GRUPOWE

Powyżej 15 osób – każda osoba bilet ulgowy

1 opiekun na 15 osób – gratis

INDYWIDUALNA NAUKA PŁYWANIA

Indywidualna nauka pływania możliwa w dniach i godzinach uzgodnionych z kierownictwem obiektu.

Opłaty: bilet instruktorski – 24,00 zł/h brutto plus wejście kursanta zgodnie z obowiązującym cennikiem.


KARNETY

Cena brutto

Kwota doładowania

Bonus

Okres ważności

50,00 zł

55,00 zł

10%

1 miesiąc

100,00 zł

120,00 zł

20%

3 miesiące

200,00 zł

250,00 zł

25%

3 miesiące

300,00 zł

390,00 zł

30%

6 miesięcy

500,00 zł

700,00 zł

40%

1 rok

1000,00 zł

1500,00 zł

50%

1 rok

Jednorazowa opłata za kartę - 15,00 zł

Karnet może zostać zrealizowany w CRW „DOLINKA”,  w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68, w obiekcie Krytego Lodowiska „HELENA” oraz na Torze Wrotkarsko-Łyżwiarskim „KALBAR”. Więcej informacji o karnetach znajdziesz tutaj.


OPŁATY ZA POSTÓJ NA PARKINGU PRZY CRW DOLINKA

Czas trwania pobytu

Opłaty parkingowe w CRW Dolinka

Pierwsze 80 minut

Bezpłatnie

Minimalna opłata

0,50 zł

Godzina pobytu

1,50 zł
(liczona po 80 bezpłatnych minutach)

Karnet 30 dniowy

25 zł

UWAGI:

  1. Pierwsze 80 minut po wjeździe na parking jest bezpłatne.
  2. Po opłaceniu biletu klient ma 15 minut na opuszczenie parkingu.
  3. System nalicza opłatę w wysokości 50 gr za każde rozpoczęte 20 minut licząc od 81 minuty.
  4. Dokonanie płatności następuje w parkomacie automatycznym. Możliwe jest opłacenie biletu kartą płatniczą lub gotówką.
  5. Autobusy parkujące w części wydzielonej dla nich są zwolnione z opłat parkingowych.


CENNIK oPŁAT zA kORZYSTANIE z Centrum Rekreacji Wodnej „DOLINKA”

Lp.

Rodzaj usługi

Jednostka
miary

Cena brutto

BASEN SPORTOWY (do 10 osób na torze)

1.

Wynajem torów na cele sportowe i edukacyjne - dotyczy klubów sportowych realizujących szkolenie dzieci i młodzieży skierowane na osiągnięcie wyniku sportowego w takich dziedzinach jak np. pływanie, trójbój, triathlon, pięciobój oraz placówek oświatowych nie podlegających UM Elbląg


60 min.


90 min.


70,00 zł


95,00 zł

2.

Wynajem torów na szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego

60 min.

70,00 zł

3.

Wynajem torów na cele sportowo – rekreacyjne

- dotyczy klubów sportowych wykorzystujących tor na zajęcia w zakresie uzupełnienia szkolenia oraz stowarzyszeń nie prowadzących zajęć komercyjnych.

a) dorośli


b) dzieci
60 min.


60 min.
110,00 zł


90,00 zł

4.

Wynajem torów na cele rekreacyjne i komercyjne (do 10 osób na torze):

a) dorośli:

PON.-PT.

6:00 – 8:00 
                             

8:00 – 15:00   
                         

15:00 – 22:0060 min.


każda kolejna osoba


60 min.


każda kolejna osoba


60 min.


każda kolejna osoba


135,50 zł


13,55 zł178,50 zł


17,85 zł203,00 zł


20,30zł

SOB.-NIEDZ.
6:00 – 8:00     
                          

8:00 – 11:00 
                           

11:00 – 22:00   

60 min.


każda kolejna osoba


60 min.


każda kolejna osoba


60 min.


każda kolejna osoba
135,50 zł


13,55 zł178,50 zł


17,85 zł221,50 zł


22,15 zł

b) dzieci:

PON.-PT.

6:00 – 8:00
                              

8:00 – 15:00 
                           

15:00 – 22:00 

60 min.


każda kolejna osoba


60 min.


każda kolejna osoba


60 min.


każda kolejna osoba
80,00 zł


8,00zł92,50 zł


9,25 zł117,00 zł


11,70 zł

SOB.-NIEDZ.  

6:00 – 8:00

       


                        

8:00 – 11:00 
                           

11:00 – 22:00  

60 min.


każda kolejna osoba


60 min.


każda kolejna osoba


60 min.


każda kolejna osoba
80,00 zł


8,00zł92,50 zł


9,25 zł129,00 zł


12,90 zł

Dotyczy zakładów pracy i innych podmiotów. Cele komercyjne - dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz stowarzyszeń i klubów sportowych prowadzących odpłatne zajęcia w zakresie nauki i doskonalenia pływania, fitness itp. (działalność komercyjna może być prowadzona jedynie po podpisaniu umowy).

5.

Wynajem całego basenu sportowego

60 min.

1 dzień

1 500,00 zł

17 000,00 zł

BASEN DO NAUKI PŁYWANIA

1.

Wynajem torów na cele edukacyjne (placówki oświatowe nie podlegające UM Elbląg)       

60 min

60,00 zł

2.

Wynajem torów na cele rekreacyjne (inne podmioty):

PON.-PT.         

6:00 – 8:00   

 


                          

8:00 – 15:00  
                          

15:00 – 22:00                          

 

60 min.


każda kolejna osoba


60 min.


każda kolejna osoba


60 min.


każda kolejna osoba
80,00 zł


8,00zł92,50 zł


9,25 zł117,00 zł


11,70 zł

SOB.-NIEDZ.

6:00 – 8:00 

                 


             

8:00 – 11:00   
                         

11:00 – 22:00  
60 min.


każda kolejna osoba


60 min.


każda kolejna osoba


60 min.


każda kolejna osoba80,00 zł


8,00zł92,50 zł


9,25 zł129,00 zł


12,90 zł

BASEN REKREACYJNY (część basenu przeznaczona do zajęć zorganizowanych)

1.

Wynajem basenu na cele sportowo-rekreacyjne (kluby, stowarzyszenia – dzieci, młodzież i seniorzy): do 10 osób

60 min.

dopłata – każda kolejna osoba

90,00 zł9,00 zł

2.

Wynajem basenu na cele rekreacyjne i komercyjne – do 10 osób

a) dorośli

PON.-PT.           
6:00 – 8:00                              

8:00 – 15:00                            

15:00 – 22:00 


60 min.

każda kolejna osoba

60 min.

każda kolejna osoba


60 min.

każda kolejna osoba

135,50 zł

13,55 zł178,50 zł

17,85 zł203,00 zł

20,30zł

SOB.-NIEDZ.           
6:00 – 8:00                              

8:00 – 11:00                            

11:00 – 22:00 
60 min.


każda kolejna osoba


60 min.


każda kolejna osoba


60 min.


każda kolejna osoba135,50 zł


13,55 zł178,50 zł


17,85 zł221,50 zł


22,15 zł

b) dzieci

PON.-PT.           
6:00 – 8:00                              

8:00 – 15:00                            

15:00 – 22:00

60 min.


każda kolejna osoba


60 min.


każda kolejna osoba


60 min.


każda kolejna osoba
80,00 zł


8,00zł92,50 zł


9,25 zł117,00 zł


11,70 zł

SOB.-NIEDZ.           
6:00 – 8:00                              

8:00 – 11:00                            

11:00 – 22:00 
60 min.


każda kolejna osoba


60 min.


każda kolejna osoba


60 min.


każda kolejna osoba80,00 zł


8,00zł92,50 zł


9,25 zł129,00 zł


12,90 zł

CAŁY OBIEKT

1.

Wynajem całego obiektu

60 min


1 dzień

3 400,00 zł


37 000,00 zł