Biegi na Orientację w Parku Modrzewie w sobotę, 8 października 2022 r.