Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

X

Elbląg


REGULAMIN CYKLU TURNIEJÓW GRAND PRIX ELBLĄGA AMATORÓW W  TENISIE  STOŁOWYM


  1. CEL

Upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Elbląga i okolic, popularyzacja tenisa stołowego , integracja środowisk . Zawody mają charakter otwarty , rekreacyjny i amatorski.

 

  1. ORGANIZATOR

Elbląski Klub Sportowy Mlexer i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

 

  1. MIEJSCE i TERMIN

3.1   Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR  ul Grunwaldzka 135  (sala boczna tenisa stołowego Mlexer lub sala główna - każdorazowo informacja będzie podana w terminarzu)

Sala boczna Mlexer

Sala główna

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do   30 minut przed czasem rozpoczęcia gier w danej kategorii

Rozpoczęcie gier

- amatorzy do 13 lat                  godz 9:30

- amatorzy    14 – 17                  godz 9:30

-amatorzy    18 - 49                   godz  11:00

-amatorzy     50 -64           godz 9:30               

- amatorzy    65 +                      godz  9:30

- kobiety       OPEN                    godz  9:30

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w godzinach 9:00 – 9:40. Pierwsze gry godz. 10:00.

 

3.2   Terminy rozgrywania  kolejnych Grand Prix  określa terminarz rozgrywek.

 

  1. UCZESTNICTWO

 4.1   W Grand Prix Elbląga Amatorów w Tenisie Stołowym mogą występować zawodnicy amatorzy zgodnie z poniższymi ograniczeniami.

*Za amatorów są uznani zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania sportu [tenisa stołowego] nie otrzymują wynagrodzenia, względnie innego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, innego niż zwrot rzeczywistych wydatków poniesionych w trakcie ich udziału w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez PZTS. [Koszty podróży, wyżywienia ,sprzęt sportowy, ubezpieczenie , szkolenie -mogą podlegać zwrotowi bez podważenia statusu amatora.]

*Za amatorów nie są uznawani zawodnicy, którzy w poprzednim sezonie sportowym rozegrali  więcej niż 2 mecze w lidze  II PZTS lub wyższej.

4.2   Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego lub podpisanie oświadczenia(dotyczy tylko osób które ukończyły 18 rok życia) o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (załącznik nr 2 ). Każdy zawodnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych. Nie podpisanie ww. oświadczeń powoduje, iż zawodnik nie zostanie dopuszczony do rozgrywek.(załącznik nr3)Załączniki będą dostępne do wypełnienia  przed turniejami.

4.3   Odpowiedzialność za posiadanie orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania tenisa stołowego lub podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność spoczywa na osobie uczestniczącej w rozgrywkach.

4.4  Obowiązek ubezpieczenia od NNW spoczywa na osobie uczestniczącej w rozgrywkach.

4.5   Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach zobowiązany jest posiadać przepisowy sprzęt i strój


  1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA

Cykl Grand Prix zostanie przeprowadzony w siedmiu turniejach klasyfikacyjnych, w 5 kategoriach wiekowych:

- amatorzy do 13 lat  2006 i młodsi

- amatorzy    14 – 17   lata  2002 -2005

- amatorzy    18 - 49 lata    1970 - 2001

-amatorzy     50 -64  lata    1955 - 1969

- amatorzy    65 lat i starsi    1968 i starsi

- kobiety       OPEN

- zawodnik może wystąpić w kategorii młodszej w stosunku do swojego wieku [ oprócz kategorii dzieci ] Taka decyzja skutkuje tym , że do końca cyklu turniejów musi w wybranej kategorii pozostać .

Za udział w każdym turnieju zawodnicy otrzymują punkty wg schematu:

miejsce

punkty

1

100

2

90

3

80

4-6

70

7-8

60

9-12

50

13-18

30

19-24

20

25-28

10

>28

5

Do punktacji generalnej wliczone będzie  pięć najlepszych wyników (oprócz Indywidualnych Mistrzostw Elbląga). Brak uczestnictwa liczony jest jako zero punktów w klasyfikacji i będzie zaliczony jako najsłabszy wynik. W przypadku zajęcia miejsc ex equo w klasyfikacji generalnej o ostatecznej kolejności decyduje ilość wyższych miejsc w poszczególnych turniejach.

System rozgrywek jest ustalany każdorazowo przez Sędziego Głównego w zależności od ilości zawodników zgłoszonych do danego turnieju. Mecze rozgrywane są do trzech wygranych setów, do 11 punktów każdy.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych kobiet, zawodniczki mogą rywalizować w turnieju mężczyzn, w swojej kategorii wiekowej.

Podsumowanie cyklu Grand Prix nastąpi podczas Indywidualnych Mistrzostw Elbląga w Tenisie Stołowym .

 

  1. FINANSOWANIE

Koszta organizacyjne pokrywa Elbląski Klub Sportowy Mlexer i  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Koszta uczestnictwa pokrywają zawodnicy.

Opłata wpisowa do każdego turnieju wynosi 10 zł od dorosłego uczestnika.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW.

Za zniszczenia dokonane na obiektach sportowych odpowiadają zawodnicy.

Szatnie prosimy traktować jako przebieralnie. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Za rażące naruszenia niniejszego regulaminu lub niesportowe zachowanie organizator może zdyskwalifikować zawodnika z całego cyklu GP oraz kolejnych edycji.

Regulamin obowiązuje w sezonie 2018/ 2019.

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Organizatorowi.

Wyniki zawodów oraz galerie zdjęć będą publikowane na stronie  www. mlexer.elblag.pl  oraz w elbląskich mediach. Tel do organizatora  663 031 027.

                                                                                                     Organizator
                                                                                              

 

 

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…