Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

X

Elbląg
Regulamin rozgrywek NATI ŚGO BASKET LIGI

 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK 2018/2019

 

 1. CEL

 

Upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Elbląga i okolic, popularyzacja koszykówki.

Rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny i czysto amatorski.

 

 1. ORGANIZATOR

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

 

 1. MIEJSCE

 

Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 12 w Elblągu, ul. Zajchowskiego 12.

 

 1. UCZESTNICTWO

 

Drużyna składa się z minimum 5 zawodników (lub zawodniczek) –

maksymalnie z 20 + trener (w jednym meczu może wystąpić 12 zawodników).

Kapitan drużyny zgłasza skład zespołu na druku dostarczonym przez organizatora.

W zawodach nie mogą brać udziału zawodnicy zgłoszeni w danym sezonie do rozgrywek OZKosz lub PZKosz. Zawodnik biorący udział jednocześnie w w/w rozgrywkach i ELKA zostanie zdyskwalifikowany do końca rozgrywek ligi. Wszystkie dotychczas rozegrane mecze przez drużynę, którą reprezentował ten zawodnik zostaną zweryfikowane na korzyść przeciwników w stosunku 20:0 bez przyznania punktu.

Zawodnik może reprezentować w danym cyklu rozgrywkowym tylko jeden zespół. Udział tego zawodnika w innym zespole uwarunkowany jest wycofaniem się z rozgrywek drużyny, w której był zgłoszony.

Listę zgłoszeniową można uzupełniać tylko do końca rundy eliminacyjnej.

W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział w rozgrywkach.

Tożsamość zawodników mogą sprawdzić kapitanowie drużyn w obecności sędziego głównego ale przed rozpoczęciem spotkania.

Udział w danym meczu zawodnika nieuprawnionego powoduje v.o. 20:0 na korzyść przeciwnika.

 

 1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA

 

Do rozgrywek zgłosiło się 8 zespołów.

Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem każdy z każdy, mecz i rewanż. Faza finałowa PLAY OFF wg systemu, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 (mecz i rewanż), Mecze o miejsca 5 – 8 nie będą rozgrywane.

Zmiany terminów rozegrania spotkań nie są przewidziane. W wyjątkowych sytuacjach, przy zgodzie przeciwników, Organizator może wyrazić zgodę na zmianę terminu.

 

 1. PRZEPISY GRY

 

Czas gry 4 x 10 min.

Czasy gry: ryczałt. Zegar jest zatrzymywany tylko w przypadku dłuższej przerwy w grze, na prośbę sędziego oraz na rzuty wolne (zatrzymywany w momencie zasygnalizowania przez sędziego rzutów wolnych do stolika). Ostatnie 2 minuty każdej kwarty oraz dogrywki tzw. „czystej gry”. Przerwy pomiędzy 1 i 2 oraz 3 i 4 kwarta – 1 min. Przerwa pomiędzy 2 i 3 kwartą – 5 minut.

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt za walkower 0 punktów.

Oddanie trzech meczów walkowerem powoduje wycofanie drużyny z rozgrywek i anulowanie wyników dotychczasowych spotkań.

 

Ostateczną klasyfikację ustala się w następujący sposób:

Jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów

to o kolejności miejsc decyduje(-ą) wynik(-i) meczu(-ów) pomiędzy tymi drużynami. Jeżeli

liczba punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację

ustala się według poniższych zasad, w następującej kolejności:

 • Decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy tymi drużynami.

 • Decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy tymi drużynami.

 • Decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach.

 • Decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach.

Jeżeli powyższe zasady nadal nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze losowania.

O miejscu drużyny w tabeli w trakcie sezonu decydują w kolejności:

 • Liczba zdobytych punktów,

 • Większa różnica koszy.

 

Przewinienia techniczne i dyskwalifikujące:

Pierwsze przewinienie techniczne – bez konsekwencji, drugie i każde następne - ukarany zawodnik pauzuje jeden mecz.

Za przewinienie dyskwalifikujące zawodnik pauzuje w kolejnym meczu.

W przypadku powtarzających się przewinień technicznych i dyskwalifikujących organizator ma prawo wyciągnąć dalej idące konsekwencje do wykluczenia zawodnika lub zespołu z rozgrywek włącznie.

Za rażące naruszenie dyscypliny przed, w czasie, lub po meczu organizator może nałożyć karę zawieszenia na zawodnika lub drużyna może zostać usunięta z rozgrywek.

Za ewidencję przewinień technicznych i dyskwalifikujących odpowiada kapitan zespołu.

Przed każdym meczem kapitan zespołu podaje sędziemu skład zespołu.

W trakcie meczu jest prowadzony protokół uproszczony, bez przebiegu gry.

 

 1. NAGRODY

 

Zespoły z miejsc 1 – 3 otrzymują pamiątkowe medale i puchary. A wszystkie zespoły dyplomy.

 

 1. FINANSOWANIE

 

Koszty organizacyjne pokrywa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Wpisowe od zespołu 500 zł – płatne wraz ze zgłoszeniem.

 

            9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
  z siedzibą w Elblągu przy ul. Karowej 1 zwany dalej Administratorem; Administrator

prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Kontakt do Inspektora danych osobowych u Administratora, e-mail: iod@mosir.elblag.eu.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją rozgrywek Piłkarskiej Elbląskiej Ligi Amatorów w sezonie 2018/2019 oraz w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

 4. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie, w przypadku niepodania danych udział w rozgrywkach Piłkarskiej Elbląskiej Ligi Amatorów jest niemożliwy,

 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  I. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  II. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  III. przenoszenia danych,
  IV. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  V. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
  w tym profilowaniu,

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.

 

 

               10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.

Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW ani nie zapewnia opieki medycznej.

Każdy z uczestniczących zawodników podpisuje oświadczenie w którym wyraża zgodę na

wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych. Brak akceptacji (podpisu)

oświadczenia jest równoznaczne z niedopuszczeniem zawodnika do rozgrywek.

Za zniszczenia dokonane na obiektach sportowych wyrządzone przez członków zespołów odpowiada kapitan zespołu.

Szatanie prosimy traktować jako przebieralnie. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Za rażące naruszenia niniejszego regulaminu lub niesportowe zachowanie organizator może zdyskwalifikować zawodnika lub całą drużynę.

W przypadku protestu dotyczącego wyniku meczu, zespół zgłaszający protest zobowiązany jest do dostarczenia pisemnego uzasadnienia w formie pisemnej w ciągu 2 dni roboczych od momentu zakończenia spotkania oraz do wpłacenia kaucji w wysokości 500 zł. (kaucja przepada w przypadku odrzucenia protestu).

Kapitan zespołu zobowiązany jest dostarczyć organizatorom listę zawodników z danymi wskazanymi przez organizatora, ponadto kapitan w imieniu zespołu podpisuje oświadczenie o fakcie zapoznania z niniejszym regulaminem.

Na obiektach sportowych obowiązuje absolutny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu. Osoby nie przestrzegające zakazu będą wypraszane z sali, a zespół może zostać usunięty z rozgrywek.

Prosimy nie wchodzić na płytę boiska przed zakończeniem zajęć poprzedzających mecz.

Kapitan zespołu jest odpowiedzialny za porządek w szatni zespołu.

Wszelkie informacje dotyczące ligi będą rozsyłane do kapitanów drużyn pocztą email oraz umieszczane na stronie MOSiR: www.mosir.elblag.eu .

 

 

Organizator

Dział Organizacji Imprez

MOSiR

 

 

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…