Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

X

Elbląg


REGULAMIN ROZGRYWEK

Regulamin mozna pobrać KLIKAJĄC TUTAJ.

 

1.     CEL
Upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Elbląga i okolic, popularyzacja piłki siatkowej. Rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny i czysto amatorski.

2.     ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. 

3.     MIEJSCE
Hala sportowa  Gimnazjum nr 9 ul. Browarna 1. 

4.     UCZESTNICTWO
W trakcie meczu drużyna składa się z minimum 6 zawodników (lub zawodniczek) – maksymalnie 12 (dwunastu) + trener.
Meczu nie można rozpocząć gdy zespół liczy mniej niż 5 zawodników.
Do rozgrywek w jednym zespole może być zgłoszonych maksymalnie 20 zawodników. W trakcie sezonu nie ma możliwości zamiany zawodnika za jednego z 20 wcześniej zgłoszonych graczy.
W rozgrywkach nie mogą brać udziału zawodnicy aktualnie uczestniczący w zawodach/ligach prowadzonych przez PZPS i WZPS-y.
Dopuszcza się grę w jednym zespole maksymalnie dwóch zawodników reprezentujących MKS TRUSO Elbląg.
Zawodnik biorący udział jednocześnie w w/w rozgrywkach i EALPS zostanie zdyskwalifikowany do końca rozgrywek ligi. Wszystkie dotychczas rozegrane mecze przez drużynę, którą reprezentował zdyskwalifikowany zawodnik, zostaną zweryfikowane na korzyść przeciwników w stosunku 3:0 /25:0; 25:0; 25:0/.

Najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem rozgrywek, kapitan zespołu zobowiązany jest dostarczyć organizatorom imienną listę zgłoszeniową zawodników na formularzu dostarczonym przez organizatora.
Zmiana drużyny przez zawodnika jest dozwolona tylko do końca rundy eliminacyjnej (I i II etap), pod warunkiem, że nie wystąpił on w żadnym meczu drużyny. W jednym sezonie rozgrywkowym każdy zawodnik może reprezentować maksymalnie dwa zespoły. Po zmianie zespołu zawodnik nie może grać ponownie w pierwotnym zespole. W przypadku wycofania zespołu z rozgrywek zmiana zespołu jest dozwolona, jednakże każdy przypadek będzie rozpatrywany przez Organizatora indywidualnie.
W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział w rozgrywkach.
Warunkiem uczestnictwa zawodnika w meczach fazy play off:
- wystąpienie przez niego w przynajmniej 4 meczach rundy eliminacyjnej
Przez pojęcie „występu” należy rozumieć sytuację gdy zawodnik jest obecny na zawodach, gotowy do gry jako zmiennik (nie musi wejść na boisko).
Listę zgłoszeniową można uzupełniać do końca II etapu rozgrywek.
Przed meczem kapitan zespołu zaznacza w protokole zawodników występujących w danym spotkaniu. Sędzia na wniosek Kapitana drużyny przeciwnej lub Organizatora ma obowiązek zweryfikować fakt obecności i tożsamości zawodników podanych przez Kapitana zespołu.
Dodatkowa weryfikacja obecności graczy będzie dokonywana na podstawie zdjęcia wykonywanego przez organizatora, każdemu zespołowi przed każdym meczem.
Imienną listę zawodników należy przesłać poczta elektroniczna na adres imprezy@mosir.elblag.eu do 2 października 2015 r. na druku dostarczonym przez organizatora.
Udział w danym meczu zawodnika nieuprawnionego powoduje w.o. 3:0 /25:0; 25:0; 25:0/ na korzyść przeciwnika.
Przekładanie spotkań możliwe jest tylko za zgodą organizatora i przeciwnika.
W przypadku przełożenia meczu na termin i obiekt inny niż zabezpieczony przez organizatora należy o tym fakcie, z wyprzedzeniem, powiadomić organizatora oraz przeciwnika. Na taki mecz zostanie wysłany sędzia oraz przedstawiciel organizatora i będzie dokonana procedura weryfikacyjna jak w przypadku każdego innego spotkania. O nowym terminie i miejscu rozegrania spotkań zostaną powiadomieni wszyscy uczestnicy rozgrywek poprzez stronę www.mosir.elblag.eu oraz pocztą elektroniczną. Mecze zaległe muszą zostać rozegrane najpóźniej przed ostatnią kolejką każdej rundy.

5.     SPOSÓB PRZEPROWADZENIA
Do X edycji Awangarda Volley Ligi zgłosiło się 9 zespołów.
Rozgrywki zostaną przeprowadzone w następującym systemie:
Etap I – eliminacje w systemie każdy z każdym
Etap II – eliminacje w systemie każdy z każdym (rewanże)
Etap III– faza play off – osiem zespołów rozstawionych wg tabeli po II etapie. Drużyna z miejsca 9 kończy rywalizację na tym etapie. W fazie play off decydują pojedyncze mecze (do 3 wygranych setów).
Po III etapie rozgrywki zostają zakończone.

6.     PRZEPISY GRY
W meczach  I i II  etapu  rozgrywane są 3 sety (do 25 punktów, w każdym secie musi być zachowana przewaga 2 punktów).
Za spotkanie wygrane w stosunku 3:0 zwycięski zespół otrzymuje 3 punkty, a przegrany zespół 0 punktów.
Za spotkanie wygrane w stosunku 2:1 zwycięski zespół otrzymuje 2 punkty, a przegrany zespół 1 punkt.
Za spotkanie wygrane walkowerem zespół otrzymuje 3 punkty (25:0; 25:0; 25:0), zespół oddajający mecz walkowerem otrzymuje 0 punktów.
Oddanie dwóch meczów walkowerem powoduje wycofanie drużyny z rozgrywek. Jeśli wycofanie drużyny nastąpiło przed zakończeniem I etapu, wszystkie wyniki meczów dotąd rozegranych zostaną anulowane. Jeżeli miało to miejsce w II etapie – wyniki z I rundy zostają zachowane, a w pozostałych meczach II rundy (rewanże), zespoły przeciwne otrzymują punkty walkowerem.
Kolejność w rozgrywkach ustala się na podstawie zdobytych punktów, a o wyższym miejscu w tabeli (przy równej ilości pkt.) decyduje:
- wyższy stosunek setów zdobytych do utraconych
- wyższy stosunek małych punktów zdobytych do utraconych
- bezpośredni mecz
Wysokość siatki: 2,43 m.
Zmiany zawodników zgodnie z przepisami PZPS (zmiana powrotna).
Pozostałe zgodnie z przepisami PZPS z wyjątkiem przepisu dotyczącego dotykania siatki. W Awangarda Volley Lidze każde dotknięcie siatki jest błędem. (jak w przepisach PZPS przed zmianami).

7.     NAGRODY
Za miejsca 1 – 3 zespoły otrzymują pamiątkowe puchary i medale oraz dyplomy.
W każdej kolejce wybierany jest najlepszy zawodnik (MVP kolejki), który otrzymuje podwójne zaproszenie na mecz LOTOSU Trefla Gdańsk.

8.     FINANSOWANIE
Koszta organizacyjne pokrywa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.
Wpisowe od zespołu wynosi 500 (pięćset) zł. Wpłat wpisowego należy dokonać wraz ze zgłoszeniem zespołu.

9.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.
Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW.
Za zniszczenia dokonane na obiektach sportowych wyrządzonych przez członków zespołów odpowiada kapitan zespołu.
Na obiektach sportowych obowiązuje absolutny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu. Osoby nie przestrzegające zakazu będą wypraszane z sali, a zespół może zostać usunięty z  rozgrywek.
Szatanie prosimy traktować jako przebieralnie. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Za rażące naruszenia niniejszego regulaminu lub niesportowe zachowanie organizator może zdyskwalifikować zawodnika lub całą drużynę.
W przypadku protestu dotyczącego wyniku meczu, zespół zgłaszający zobowiązany jest do dostarczenia na piśmie protestu oraz wpłacenia kaucji w wysokości 500 zł. (kaucja przepada w przypadku odrzucenia protestu) - w przeciągu dwóch dni roboczych od daty rozegrania spotkania .
Kapitan w imieniu zespołu podpisuje oświadczenie o fakcie zapoznania z niniejszym Regulaminem.
Wszelkie informacje dotyczące ligi będą rozsyłane do kapitanów drużyn pocztą email oraz umieszczane na stronie MOSiR: www.mosir.elblag.eu.

 

                                                                                             Organizator
                                                                                           Dział Organizacji Imprez
                                                                                        MOSiR